Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1477/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế do nộp nhầm tài khoản đơn vị hải quan thụ hưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1477/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 19/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1477/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế do nộp nhầm tài khoản đơn vị hải quan thụ hưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 402/HQHCM-NV ngày 13.02.2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v báo cáo theo CV 375/TCHQ-KTTT , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các khoản thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại điểm 6, điểm 7, Mục I, phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC.

2. Đối với các khoản thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng trước ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24.12.2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đề nghị đơn vị thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp người nộp thuế chưa từng phát sinh tờ khai có thuế tại đơn vị Hải quan nhưng nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản của đơn vị và kế toán đơn vị đã hạch toán khoản tiền nộp nhầm trên vào hệ thống KT 559 bằng chứng từ hạch toán kép hoặc giấy nộp tiền không liên quan đến tờ khai thì nhất trí xử lý theo báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn số 3671/HQTP-NV ngày 07.11.2008 v/v xử lý tiền thuế nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng.

2.2. Trường hợp người nộp thuế đã từng mở tờ khai có thuế tại đơn vị Hải quan và phát sinh nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản của đơn vị; hoặc kế toán đơn vị đã hạch toán khoản tiền thuế nộp nhầm vào hệ thống KT 559 bằng giấy nộp tiền liên quan đến tờ khai thì yêu cầu đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục tại Công văn số 4536/TCHQ-KTTT ngày 12.09.2008 và số 6265/TCHQ-KTTT ngày 05.12.2008 v/v thanh toán theo trình tự, xử lý thuế hàng nhập khẩu đã nộp nhầm tài khoản đơn vị thụ hưởng.

3. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo về Tổng cục trước ngày 25.03.2009 (qua Vụ kiểm tra thu thuế XNK) theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 5651/TCHQ-KTTT ngày 06.11.2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1477/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế do nộp nhầm tài khoản đơn vị hải quan thụ hưởng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187