Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14753/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14753/BTC-TCT
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Kính gửi

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số Bộ, Ủy ban nhân dân, Cục thuế một số tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước. Sau khi trao đổi ý kiến với một số Bộ, Ủy ban nhân dân và một số Cục thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT đối với nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 tại kỳ họp Khóa IX, kỳ họp thứ 11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2003 tại kỳ họp Khóa XI, kỳ họp thứ 3.

Căn cứ Điểm 6, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

Trong thời gian chờ Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, xây dựng đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Điểm 6, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP nêu trên, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1112 TC/TCT ngày 12/3/1999 của Bộ Tài chính cho đến khi có sửa đổi đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Trường hợp các Công ty kinh doanh nhà cho thuê nhà đã tính và kê khai nộp thuế GTGT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế (công văn số 1390 TCT/PCCS ngày 11/5/2005) thì không thực hiện Điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính xin thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách;
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14753/BTC-TCT ngày 23/11/2006 của Bộ Tài chính về việc Thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.414

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!