Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1465TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1465TCT/ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được hồ sơ xin hoàn thuế do nộp thừa của Văn phòng dự án Alstom Đà Nẵng (kèm theo công văn số 205/CT-DNNN ngày 18/1/2005 của Cục thuế TP Đà Nẵng). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Alstom T & D (nay là Công ty Areve T & D S.A) là nhà thầu nước ngoài thực hiện cung cấp máy móc thiết bị tại Việt Nam kèm theo các công việc xây dựng, lắp đặt, thiết kế,… cho dự án Trung tâm điều độ điện miền Trung thì Công ty thuộc đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với toàn bộ giá trị của hợp đồng đã ký. Sau khi nhà thầu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quyết toán thuế mà số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã nộp thì nhà thầu được hoàn lại thuế theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm a, Mục II công văn số 4500 TC/TCDN ngày 08/09/1999 thì chủ dự án là Tổng công ty Điện lực phải tự cân đối vốn đối ứng để trả các khoản thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng dự án Alstom Đà Nẵng
- Tổng công ty Điện lực
- Công ty Điện lực 3
- Lưu VP(HC), ĐTNN (3b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1465 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xin hoàn thuế do nộp thừa của Văn phòng dự án Alstom Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!