Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1446/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng vé tham quan tự in của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện

Số hiệu: 1446/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1446/TCT-PCCS
V/v: Vi phạm về việc sử dụng vé tham quan tự in

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

 

Trả lời công văn số 568/CT-TTr ngày 22/3/2006 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm về việc sử dụng vé tham quan tự in của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1, Về hành vi tự ý in và sử dụng vé tham quan, không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn quy định: "Hóa đơn giả là hóa đơn không phải do tổ chức, cá nhân có quyền in và phát hành".

Đối chiếu với quy định nêu trên thì hành vi tự ý in, sử dụng vé tham quan, không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế là hành vi sử dụng hóa đơn giả và bị xử phạt theo quy định tại Khoản 7, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP.

2, Về hành vi sửa lại mệnh giá in sẵn trên vé tự in.

Đối với hành vi tự ý sửa lại mệnh giá ghi trên liên giao cho khách hàng của một số vé để ghi lại với mệnh giá cao hơn mệnh giá đã đăng ký với cơ quan thuế dẫn đến sự chênh lệch giữa các liên thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP.

3, Các hành vi vi phạm nêu tại Điểm 1, Điểm 2 trên nếu dẫn đến trốn thuế thì Cục Thuế phải căn cứ vào thời điểm quy định tại Điểm 3, Mục VI, Phần A Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính để áp dụng xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn nêu trên theo quy định tại Điểm 8, Mục IV Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC.

4, Đề nghị Cục thuế kiểm tra Nhà in nhận in vé tham quan chưa đăng ký sử dụng với cơ quan thuế của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện để xử phạt theo đúng quy định. Trường hợp Nhà in đóng tại địa phương khác thì phải thông báo cho Cục Thuế địa phương nơi Nhà in đóng trụ sở để tiến hành kiểm tra, xử phạt theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1446/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng vé tham quan tự in của Công ty du lịch và khách sạn Biệt Điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.768
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210