Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1437TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1437 TCT/PCCS
V/v: thời hạn truy thu thuế đối với hành vi trốn thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời Công văn số 308/CT-TTr ngày 18/03/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc hỏi về thời hạn truy thu thuế đối với hành vi trốn thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 15 Luật thuế GTGTĐiều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh phỉa thực hiện quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế; thời hạn nộp quyết toán thuế GTGT là sáu mươi ngày và thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm.

- Tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Thời điểm xác định cá nhân, tổ chức có hành vi trốn thuế là thời điểm cá nhân, tổ chức hoàn thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế...”.

Vì vậy, thời điểm xác định cơ sở kinh doanh hoàn thành hành vi trốn thuế là ngày hết hạn nộp quyết toán thuế. Cho nên thời hạn truy thu thuế đối với hành vi khai man trốn thuế GTGT, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Điều 24 Luật thuế GTGTKhoản 4, Điều 27 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là 5 năm kể từ ngày kiểm tra phát hiện đến ngày hết hạn nộp quyết toán thuế của năm phát sinh sổ thuế trốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC); PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1437TCT/PCCS ngày 13/05/2005 của Tổng cục Thuế về việc thời hạn truy thu thuế đối với hành vi trốn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.075

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7