Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính công văn số 11684/BTC-TCT

Số hiệu: 14300/BTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14300/BTC-VP
V/v: đính chính công văn số 11684/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

 Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 Do sai sót trong việc đánh máy, Bộ Tài chính đính chính một số nội dung của Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1. Về công thức xác định chi phí phân bổ cho diện tích đất chuyển quyền tại Điểm 1 Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005:

Đã in là:

Chi phí phân bổ cho DT đất chuyển quyền

=

Tổng chi phí tự kết cấu hạ tầng

Tổng DT đất được giao làm DA

x

Diện tích đất chuyển quyền

Sửa lại là:

Chi phí phân bổ cho DT đất chuyển quyền

=

Tổng chi phí tự kết cấu hạ tầng

Tổng DT đất được giao làm DA (trừ diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai)

x

Diện tích đất đã chuyển quyền

2. Về thời điểm áp dụng nêu tại đoạn cuối Điểm 5.4.2 của công văn số 11684/BTC-TCT như sau:
Đã in là: “Công văn này được áp dụng để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế từ năm 2005 trở đi. Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”

Sửa lại là: “Trong quá trình thực hiện hướng dẫn tại Công văn này, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết”.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Cụ CST, Vụ PC;
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Văn Nhã

 

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

--------------

No. 14300/BTC-VP
On correction of Official Letter No. 11684/BTC-TCT

Hanoi, November 10, 2005

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies;
- Provincial/municipal People’s Committees
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14300/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính công văn số 11684/BTC-TCT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.173

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170