Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1420/TCT-CS năm 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1420/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1420/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11802/CT-TTHT ngày 31/12/2014 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d Khoản 1 Điều 27 Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 quy định về thông tin ghi trên xuất bản phẩm như sau:

“1. Trên xuất bản phẩm dưới dạng sách phải ghi các thông tin sau đây:

d) Đối với sách kinh doanh phải ghi giá bán lẻ; đối với sách do Nhà nước đặt hàng phải ghi là “sách Nhà nước đặt hàng”; đối với sách không kinh doanh phải ghi là “sách không bán”.

Căn cứ theo quy định trên và các quy định tại Luật thuế Giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 11802/CT-TTHT ngày 31/12/2014 nêu trên, cụ thể:

Trường hợp Công ty TNHH CGP Việt Nam được phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện phát hành cuốn sách “Cẩm nang Kilala (cẩm nang về phong cách sống, trào lưu văn hóa của nước Nhật Bản dành cho người Việt Nam)”, Công ty TNHH CGP Việt Nam cung cấp miễn phí cho độc giả nhằm mục đích quảng cáo cho các Công ty khác trên ấn phẩm thì khi cung cấp cuốn sách Công ty TNHH CGP Việt Nam không phải lập hóa đơn GTGT; khi thu tiền cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ấn phẩm, Công ty TNHH CGP Việt Nam lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định.

Trên cuốn sách phát hành miễn phí phải ghi là “sách không bán” theo quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản nêu trên và Công ty TNHH CGP Việt Nam phải tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng sách phát hành miễn phí. Trường hợp có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với sách thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu:
VT, CS (4).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1420/TCT-CS năm 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123