Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1418/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí tham quan do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1418/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/TCT-CS
V/v sử dụng chứng từ thu phí tham quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Trả lời công văn số 1460/BTDT-VP ngày 28/12/2012 của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế về việc xin tiếp tục sử dụng các loại mẫu vé tham quan di tích, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 17/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó có quy định về các nội dung thông tin bắt buộc phải có trên chứng từ thu phí, lệ phí là để đảm bảo mục tiêu quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ đối với NSNN của các tổ chức cá nhân cũng như việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của cơ quan thu phí, lệ phí, đồng thời có căn cứ để xử lý khi có sai phạm phát sinh.

Do vậy, đối với vé thăm quan di tích cố đô Huế - là một loại Biên lai thu phí, lệ phí thuộc NSNN nên các thông tin bắt buộc phải có trên Biên lai thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 153/2012/TT-BTC phải được thể hiện trên vé. Tuy nhiên, về thông tin liên quan đến chỉ tiêu "họ tên, chữ ký của người thu tiền", Tổng cục Thuế đồng ý với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế: trên mẫu vé thăm quan di tích cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phát hành không bắt buộc phải có.

Đối với mẫu vé thăm quan di tích cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đang sử dụng, nếu các thông tin trên vé đã có đủ và không trái với nội dung bắt buộc phải có trên chứng từ thu phí, lệ phí theo quy định tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 153/2012/TT-BTC nêu trên (trừ thông tin họ tên, chữ ký của người thu tiền nêu trên) thì Trung tâm được tiếp tục sử dụng theo mẫu vé đang áp dụng. Trung tâm phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phát hành, quản lý, sử dụng Biên lai thu phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Vụ PC, TVQT;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1418/TCT-CS sử dụng chứng từ thu phí tham quan do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69