Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1413/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1413/TCT-TTR
V/V: Hoàn thuế GTGTcủa hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 118/CT-TTr ngày 12/2/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh xin ý kiến xử lý về hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Nhật Tân: Căn cứ qui định tại điểm d, khoản 1, mục III, phần B và qui định về hồ sơ hoàn thuế tại khoản 2, mục II, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, nếu đơn vị kinh doanh xuất khẩu hàng hóa đảm bảo đầy đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ theo qui định của pháp luật thì được xem xét khấu trừ, hoàn thuế.

2/ Về tư cách pháp nhân của đơn vị nhập khẩu tại Campuchia theo phản ánh của cơ quan Công an: đơn vị nhập khẩu không có tư cách pháp nhân tại Campuchia. Vì vậy, đề nghị Cục thuế trao đổi với cơ quan Công an thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Campuchia xử lý theo luật pháp của họ.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên.
- Công an tỉnh Tây Ninh.
- Vụ Pháp chế.
- Lưu VT, TTr.

K.T. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1413/TCT-TTr ngày 12/04/2007 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255