Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1410/TCT-CS năm 2015 đề nghị báo cáo về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1410/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1410/TCT-CS
V/v đề nghị báo cáo.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành ph Hà Nội.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 2739/CV/GB-2014 ngày 18/11/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ (đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến trường hợp tương tự (Công ty CP xây dựng Sông Hồng) thực hiện việc phá dỡ chung cư cũ và xây dựng mới nhà ở chung cư B4 và B14 khu tập thể Kim Liên theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn số 5548/CP-KT ngày 08/10/2013 gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị Cục thuế căn cứ các văn bản số 6064/VPCP-KTTH ngày 24/7/2013 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 13111/BTC-TCT ngày 01/10/2013 của Bộ Tài chính để triển khai miễn, giảm thuế cho Công ty CP xây dựng Sông Hồng theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ đối với hoạt động dự án phá dỡ chung cư cũ và xây dựng mới nhà ở chung cư cao tầng B4 và B14 khu tập thể Kim Liên.

Để có đầy đủ thông tin hồ sơ làm cơ sở trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với vướng mắc của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Gia Bảo và các trường hợp tương tự, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát, báo cáo cụ thể việc triển khai miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP.

Báo cáo bằng văn bản và các tài liệu, hồ sơ bổ sung (nếu có) gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 21/4/2015 đồng thời gửi mail về địa chỉ vtduc@gdt.gov.vn.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT; CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1410/TCT-CS năm 2015 đề nghị báo cáo về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49