Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1408/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về miễn thuế TTĐB

Số hiệu: 1408/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1408/TCT-DNNN
V/v: Miễn thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Quảng Nam 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 195/CT-DN1 ngày 23/01/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị miễn thuế tiêu th5u đặc biệt (TTĐB) của Nhà máy bia Quảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 166 TC/QĐ/TCT ngày 22/1/1999 về việc miễn thuế TTĐB cho Nhà máy bia Quảng Nam. Tại Điều 1, Quyết định số 166 TC/QĐ/TCT (nêu trên) đã quy định: “Miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho Nhà máy bia Quảng Nam thuộc Công Hòa Bình trong thời gian hai năm đầu kể từ khi Nhà máy bắt đầu sản xuất kinh doanh nếu có đủ điều kiện về ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 16/1/1998 của Chính phủ, và bằng 100% vốn huy động trong nước. Hằng năm, Cục thuế tỉnh Quảng Nam căn cứ vào tình hình thực hiện của doanh nghiệp, xác định số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được miễn nộp ngân sách”.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện theo Quyết định số 166 TC/QĐ/TCT nêu trên của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cty xây lắp điện Quảng Nam;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1408/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về miễn thuế TTĐB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200