Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14012/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14012/BTC-TCT
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

Kính gửi : Liên danh giữa công ty Abb Oy và công ty Kinden

Bộ Tài chính nhận được thư đề ngày 29/8/2006 của Liên danh giữa công ty ABB Oy và Công ty Kinden đề nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần thu nhập của Công ty ABB Oy (Phần Lan) từ việc tham gia thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 28, Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ và quy định tại Điểm 7.b công hàm trao đổi giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và đại diện Chính phủ Nhật Bản thì Chính phủ Việt Nam sẽ miễn mọi Khoản phí, lệ phí tài chính và thuế tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ việc cung cấp các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ của các Công ty Nhật Bản hoạt động tư cách là nhà cung cấp, nhà thầu và/hoặc tư vấn theo cơ chế của Khoản vay.

Chính phủ Việt Nam không có cam kết miễn thuế TNDN cho các nhà thầu Phần Lan tham gia thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân nên thu nhập của Công ty ABB Oy trong Liên danh giữa Công ty ABB Oy và Công ty Kinden từ việc thực hiện gói thầu số III và số V của dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân không được miễn thuế TNDN.

Bộ Tài chính thông báo để Liên danh giữa Công ty ABB Oy và Công ty Kinden biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, TCT {VT, ĐTNN}.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14012/BTC-TCT ngày 09/11/2006 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần thu nhập của Công ty ABB Oy (Phần Lan) từ việc tham gia thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hải Vân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.565

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!