Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13986/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13986/BTC-TCT
V/v: thuế suất thuế GTGT mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi :  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số cục thuế, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính và Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng hộp bảo vệ công tơ điện được phân loại để áp mã số và áp dụng mức thuế GTGT như sau:

- Đối với loại dùng cho điện áp không quá 1000V áp mã số thuế 8537.10.90, thuế suất 10%.

- Đối với loại dùng cho điện áp trên 1000V áp mã số thuế 8537.20.90, thuế suất 5%.

Các đơn vị đã áp dụng thuế suất khác đối với hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện mà đơn vị bán đã kê khai nộp thuế, đơn vị mua đã kê khai khấu trừ thuế trước khi có hướng dẫn theo công văn này thì không thực hiện truy thu, truy hoàn thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Công ty cổ phần cơ điện Miền Trung;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TCT (VT, PCCS).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13986/BTC-TCT ngày 09/11/2006 của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng hộp kim loại dùng để lắp đặt và bảo vệ công tơ điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!