Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13967/BTC-TCHQ năm 2015 về xử lý thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13967/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13967/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Ngày 7/9/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1498/HQCT-NV ngày 01/9/2015 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về vướng mắc thực hiện ấn định thuế khi có kết quả PTPL đối với mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 7, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Xét đề nghị của Cục Hải quan TP. Cần Thơ tại công văn số 1498/HQCT-NV ngày 01/9/2015, tính chất hàng hóa là phức tạp trong nhận định, xem xét phân loại tại Tờ trình số 91/TTr-PTPL ngày 31/10/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và đề nghị của Tổng cục Hải quan tại Tờ trình số 562-TX-1 ngày 30/9/2015,

Trường hợp Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang đã kê khai, phân loại mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate vào mã số 2941.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại số 2929/PTPLHCM-NV ngày 6/9/2013 trong khoảng thời gian từ ngày 6/9/2013 (ngày Trung tâm PTPLHHXNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có Thông báo kết quả phân tích phân loại số 2929/PTPLHCM-NV, phân loại mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate vào mã số 2941.90.00) đến ngày 24/7/2014 (ngày Trung tâm PTPLHHXNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có Thông báo kết quả phân tích phân loại số 1675/PTPLHCM-NV thay thế Thông báo kết quả phân tích phân loại 2929/PTPLHCM-NV) thì không xem xét lại.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang (Đ/c 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) (để biết);
-
Trung tâm PTPL (để nắm và thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ
(12b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13967/BTC-TCHQ năm 2015 về xử lý thuế mặt hàng Levofloxacin Hemihydrate do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140