Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13883/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13883/BTC-TCT
V/v điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: UBND tỉnh Trà Vinh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1526/UBND-NC ngày 01/06/2011 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc đề nghị gia hạn thời gian nộp tiền mặt vào ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào; trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Bộ Tài chính có công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/07/2009 về việc điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hướng dẫn: “1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các hình thức khác theo quy định …

3. Các chứng từ và trường hợp sau đây không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên:

a) Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán.

b) Chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành …

5. Đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên trong thời hạn từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.”

Thời gian đầu các doanh nghiệp thực hiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì Bộ Tài chính gia hạn chấp thuận trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên trong thời hạn từ 01/01/2009 đến hết ngày 30/03/2009 có chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyển tiền vào tài khoản bên bán được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Từ 01/04/2009 thì chứng từ chứng minh việc nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán hoặc có chứng từ việc chuyển tiền vào tài khoản bên bán không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tại công văn số 12549/BTC-TCT ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế hướng dẫn như sau: Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng phát sinh từ 01/04/2009 đến hết ngày 31/07/2009 cơ sở kinh doanh đã thanh toán bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán và đã khai thuế GTGT đầu vào. Sau đó cơ sở kinh doanh tự phát hiện sai sót và khắc phục bằng cách thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng cho bên bán hàng trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị bán hàng nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại điểm 5.1, mục I, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mua hàng này theo quy định.

Đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh căn cứ quy định nêu trên để chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp luật về thuế GTGT.

Bộ Tài chính trả lời để UBND tỉnh Trà Vinh biết và chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Website TCT;
- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh
- Lưu: VT, TCT;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13883/BTC-TCT ngày 17/10/2011 điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.318

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!