Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13834/BTC-TCHQ năm 2015 về phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13834/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13834/BTC-TCHQ
V/v phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và một số doanh nghiệp về việc phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo quy định quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm (ví dụ như hàng hóa của doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất thủy sản, nông sản, thực phẩm), thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế: hoàn thuế, không thu thuế trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế, không nhất thiết phải đủ 40 ngày mới xử lý xong việc kiểm tra, hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (thay trả lời công văn số 106/2015/CV-VASEP ngày 3/7/2015);
- Công ty TNHH INTERPLOUR Việt Nam (thay trả lời công văn số 114-2015/L-IFV-LOG ngày 30/6/2015);
- Lưu: VT, TCHQ
(45b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13834/BTC-TCHQ năm 2015 về phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104