Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1376/TCT-CS năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1376/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/CT-HCQTTVAC ngày 06/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD gửi Thông báo phát hành hóa đơn đến Chi cục thuế huyện Mai Sơn ngày 3/11/2014, trong thời gian từ ngày 19/11/2014 đến ngày 30/11/2014 Công ty đã sử dụng 05 số hóa đơn giao cho khách hàng và đã kê khai, nộp thuế vào kỳ tính thuế Quý IV/2014. Do lỗi phần mềm quản lý ấn chỉ, ngày 22/12/2014 Chi cục thuế huyện Mai Sơn phát hiện Công ty không thuộc Chi cục Thuế Mai Sơn quản lý và trả lại thông báo cho Công ty. Ngày 05/01/2015, Công ty gửi Thông báo phát hành
hóa đơn đến Cục Thuế tỉnh Sơn La (cơ quan thuế quản lý trực tiếp). Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình thực tế tại Công ty cổ phần dịch vụ vận tải CD, nếu 05 hóa đơn nêu trên phản ánh đúng hoạt động mua bán hàng hóa của Công ty với khách hàng thì chấp nhận 05 hóa đơn trên được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1376/TCT-CS năm 2015 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117