Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13740/BTC-CST về hiệu lực thi hành của Thông tư 62/2002/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13740/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Hữu Lợi
Ngày ban hành: 13/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13740/BTC-CST
V/v hiệu lực thi hành của Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 340/BC-DAB ngày 23/8/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á hỏi về hiệu lực thi hành của Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ ban hành Thông tư số 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 là:

“Căn cứ vào Luật thuế GTGT, Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT…”.

Tại Điều 22 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ có quy định:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay thế các Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000, số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002, số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 và Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng”.

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/01/2004, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 01/01/2004, Thông tư 62/2002/TT-BTC ngày 18/7/2002 hết hiệu lực thi hành và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo Luật thuế GTGT sửa đổi năm 2003 và các văn bản hướng dẫn Luật thuế GTGT.

Từ ngày 01/01/2009, thuế GTGT đối với hoạt động bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng được thực hiện theo Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, TCT;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13740/BTC-CST về hiệu lực thi hành của Thông tư 62/2002/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251