Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1368TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1368TCT/DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 101 CT-TTHT ngày 3/2/2005 của Cục Thuế V/v Hoàn thuế GTGT, theo nội dung công văn hỏi trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ lập thủ tục nghỉ kinh doanh, đóng mã số thuế để tham gia thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần có số thuế GTGT còn âm thì có được giải quyết hoàn thuế hay không? Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về hoàn thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

Đối với hộ cá thể nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nay giải thể để tham gia thành lập Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần còn thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì không được hoàn thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1989 TCT/DNK ngày 30/6/2004 (bản photocopy kèm theo) trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa V/v hoàn thuế GTGT đối với hộ cá thể.

2/ Về giá trị hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể chấm dứt hoạt động thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng, Điều 23 của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp hộ kinh doanh cá thể (nộp thuế theo hình thức khấu trừ) đang thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh có vật tư, hàng hoá tồn kho chấm dứt hoạt động để thành lập DNTN thì họ phải lập bảng kê xác định giá trị vật tư hàng hóa tồn kho theo hóa đơn chuyển cho DNTN; sau đó DNTN phải thành lập hội đồng định giá (gồm các thành viên của DNTN) để xác định giá trị vật tư hàng hóa thực tế hộ chuyển cho DNTN tho bảng kê để DNTN làm căn cứ xác định giá vốn (đối với vật tư hàng hóa), xác định giá trị còn lại phải trích khấu hao (đối với tài sản cố định).

Hộ kinh doanh cá thể chấm dứt hoạt động để chuyển thành DNTN khi chuyển sổ vật tư hàng hóa cho DNTN, hộ không phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế GTGT đối với số vật tư hàng hóa tồn kho chuyển cho doanh nghiệp tư nhân.

3/ Về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tại Điểm 2.10, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“Mức thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ:

………

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô ở khâu kinh doanh thương mại…”

Tại Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

Các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Hàng hóa không quy định tại Mục II, phần A: Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này đều áp dụng thuế suất 10%”.

Căn cứ quy định trên: mặt hàng cá Bò Filê tẩm ướp gia vị, phơi sấy khô thuộc mặt hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC), DNK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1368 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.140

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!