Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1362/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1362/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH JAPFA COMFEED Long An
(Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 16/03/07/CV-JCL ngày 21/3/2007 của Công ty TNHH JAPFA COMFEED Long An về thuế suất thuế GTGT đối với mỡ cá tra và mỡ cá tra tinh luyện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính thì mỡ cá tra và mỡ cá tra tinh luyện, thuộc mã hàng 1504, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp Công ty mua mỡ cá tra và bên bán xuất hóa đơn GTGT là 10% là đúng quy định.

2. Tại điểm 2a công văn số 630/TCT-PCCS ngày 06/02/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn v/v vướng mắc về xuất hóa đơn: Trường hợp doanh nghiệp ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn thì khi phát hiện, hai bên mua và bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để hủy hóa đơn cũ có sai sót và lập lại hóa đơn mới với thuế suất thuế GTGT chính xác thay thế hóa đơn cũ ghi sai thuế suất và thuế GTGT đầu ra do sai thuế suất doanh nghiệp bán phải điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng lập hóa đơn mới thay thế hóa đơn cũ bị huỷ bỏ.

Do đó, trường hợp Công ty mua sản phẩm có thuế suất thuế GTGT là 5%, bên bán xuất hóa đơn GTGT là 10% thì hai bên tiến hành hủy hóa đơn cũ và lập hóa đơn mới theo hướng dẫn như trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH JAPFA COMFEED Long An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1362/TCT-PCCS ngày 10/04/2007 của Tổng cục thuế về thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.327

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!