Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13576/BTC-TCHQ tiếp tục hướng dẫn cơ chế thuế cho Tập đoàn Vinashin do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13576/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13576/BTC-TCHQ
V/v tiếp tục hướng dẫn cơ chế thuế cho Tập đoàn Vinashin

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/6/2010, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 168/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Tại điểm 4 của Thông báo 168/TB-VPCP có đưa ra các giải pháp xử lý về thuế. Quá trình nghiên cứu triển khai thực hiện điểm 4 Thông báo số 168/TB-VPCP có phát sinh một số vướng mắc, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng cụ thể như sau:

1. Về nội dung “Chưa tính thuế và không cưỡng chế đối với vật tư, thiết bị đã nhập về phục vụ cho các hợp đồng đóng tàu bị hủy, dở dang, giãn hợp đồng, tính cả cho các tàu bị hủy và giãn tiến độ sau tháng 10 năm 2009”.

Theo quy định của Luật hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nên khi khai hải quan, người khai hải quan phải khai thuế và tính thuế (bao gồm cả trường hợp được miễn, giảm, hoàn để trên cơ sở đó xác định số tiền thuế thực tế đã miễn, giảm, hoàn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị, thay vì hướng dẫn “Chưa tính thuế”, bằng hướng dẫn “tính thuế nhưng doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế đến hết ngày 31/12/2011” (2 năm theo quy định của Luật quản lý thuế), đồng thời không cưỡng chế đối với vật tư, thiết bị đã nhập về phục vụ cho các hợp đồng đóng tàu bị hủy, giãn hợp đồng, tính cả cho các tàu bị hủy và giãn tiến độ sau tháng 10 năm 2009”.

2. Về nội dung: “Lùi thời hạn nộp thuế đến hết năm 2011 đối với các khoản thuế nợ liên quan đến những con tàu chưa đóng xong, nhà máy, công trình công nghiệp chưa hoàn thành do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế”.

Theo quy định của Luật quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 thì các trường hợp có nguyên nhân khách quan không có khả năng nộp đúng hạn sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế. Thời gian gia hạn cao nhất không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Do đó, để xử lý đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư… nhập khẩu của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã quá thời hạn nộp thuế 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng đang được lùi thời hạn nộp thuế đến hết 31/12/2010 theo quy định tại Quyết định 1596/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 và nay lại được tiếp tục xem xét xử lý lùi thời hạn nộp thuế theo Thông báo 168/TB-VPCP được phù hợp, Bộ Tài chính đề nghị thay vì hướng dẫn “Lùi thời hạn nộp thuế đến hết năm 2011 đối với các khoản thuế nợ liên quan đến những con tàu chưa đóng xong, nhà máy, công trình công nghiệp chưa hoàn thành do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế” thì hướng dẫn: đối với số nguyên liệu, vật tư đã được gia hạn thời hạn nộp thuế vượt quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định tại Quyết định 1596/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 thì từ trước ngày 1/1/2010 tính thời hạn gia hạn theo quy định tại Quyết định số 1596/QĐ-TTg và tiếp tục thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế cho các trường hợp này từ ngày 1/1/2010 đến hết ngày 31/12/2011 theo quy định tại Luật quản lý thuế. Đối với các trường hợp chưa quá thời hạn 02 năm thì được lùi thời hạn nộp đến hết ngày 31/12/2011.  

Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục TCDN, Vụ CST, Vụ Pháp chế (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13576/BTC-TCHQ tiếp tục hướng dẫn cơ chế thuế cho Tập đoàn Vinashin do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.568
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19