Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 135/TCT-CS 2018 xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Số hiệu: 135/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TCT-CS
V/v: xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội .

Trả lời công văn số 66824/CT-TTHT ngày 11/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/204 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn đặt in;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hủy hoá đơn.

Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã nhận được Thông báo của cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn đặt in đã phát hành nhưng chưa lập của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ ngày 01/06/2016; Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín không hủy các hóa đơn đã hết giá trị sử dụng theo Thông báo của cơ quan thuế mà tiếp tục sử dụng 118 số hóa đơn đã hết giá trị sử dụng từ ngày 20/06/2016 để giao cho khách hàng; như vậy, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại Nghị định số 1 09/20 1 3/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ.

Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộ hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; hành vi trốn thuê, gian lận thuế thì ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín còn bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính."

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, KTNB, TTr-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 135/TCT-CS ngày 10/01/2018 về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.483

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!