Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 134TCT/ĐTNN về việc thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 134TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 134TCT/ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V

Trả lời công văn số BP/OT/2004/12/0081 ngày 06/12/2004 của Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, ký hợp đồng giao bớt một phần việc cho các nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu tính thuế của nhà thầu không bao gồm phần giá trị hợp đồng do các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Trường hợp Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V ký hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam là Kvaerner E&C Singapore Pte Ltd (Kvaerner) thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo phương pháp ấn định, sau đó Kvaerner ký hợp đồng thầu phụ với Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) để giao bớt một phần công việc thì doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài không bao gồm phần giá trị hợp đồng do PTSC thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty BP Pipelines Việt Nam B.V biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 134TCT/ĐTNN về việc thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.232
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90