Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1347/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn phạt chậm nộp thuế cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 459/HQBD-NV ngày 14/03/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc miễn phạt chậm nộp thuế đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật này thì hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng. Hồ sơ để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng là hồ sơ hải quan và giống nhau cho cả hai sắc thuế.

2. Trường hợp của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương, theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 459/HQBD-NV ngày 14/03/2008, thì địa phương đã thực hiện không thu thuế nhập khẩu nhưng đã thu thuế giá trị gia tăng đối với cùng một hàng hóa nêu trên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội là chưa phù hợp với quy định của Pháp luật. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cần kiểm tra rút kinh nghiệm việc này.

3. Căn cứ công văn số 1608/VPCP-QHQT ngày 31/3/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ thì số hàng hóa nhập khẩu gồm 300 máy vi tính do Hội Trường Đời (Thụy Sỹ) tặng cho các trường và các trung tâm dạy nghề của tỉnh Bình Dương là hàng hóa viện trợ không hoàn lại, nên hàng hóa đó thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, do đó không phải nộp phạt chậm nộp. Trường hợp đã tính phạt thì trong phạm vi quyền hạn của Pháp luật, Cục Hải quan Bình Dương có thể ban hành Quyết định thu hồi Quyết định phạt chậm nộp đã ban hành không đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web HQ;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1347/TCHQ-KTTT ngày 26/03/2008 miễn phạt chậm nộp thuế cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.990

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!