Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13438/CT-TTHT năm 2017 trả lời về kê khai nộp thuế do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13438/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13438/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Nam Á
(Đ/c: 201-203 Cách mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)
MST: 0300872315

Trả lời công văn số 23/2017/CV-NHNA-HNI ngày 13/01/2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (sau đây gọi là Ngân hàng) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 95/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

+ Tại tiết b khoản 2 Điều 5 quy định về sử dụng mã số thuế:

“b) Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất, kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã s thuế đã cấp đ khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.”

+ Tại khoản 4 Điều 8 quy định về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế:

“4. Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập nếu có ủy quyền cho cơ quan chi trả đăng ký thuế cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập; cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại tiết c khoản 1 Điều 11 quy định nơi nộp hồ sơ khai thuế GTGT:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”

- Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 18 Thông tư số 219/2014/TT-BTC quy định về đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

- Căn cứ công văn số 6094/TCT-DNL ngày 29/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNCN, thuế GTGT tập trung.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Nam Á được phép kê khai, nộp thuế TNCN, thuế GTGT tập trung tại Hội sở chính theo hướng dẫn tại công văn số 6094/TCT-DNL ngày 29/12/2016 của Tổng cục Thuế thì:

1. Ngân hàng sử dụng mã số thuế 10 số được cấp để kê khai, nộp thuế vãng lai, không phải nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế vãng lai.

2. Khi nộp bảng tờ khai thuế TNCN hàng tháng/quý và quyết toán thuế TNCN hàng năm cho cơ quan thuế quản lý hội sở, hội sở ngân hàng lập kèm bảng kê chi tiết số thuế nộp theo từng địa phương nơi có chi nhánh, hội sở ... chuyển bản chụp bảng kê chi tiết này cho các cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để đối chiếu số thu. Ngân hàng gửi bảng kê cho chi nhánh Ngân hàng tại Hà Nội về Bộ phận Một cửa - Cục thuế TP Hà Nội (Địa chỉ: G23-24 Thành Công, Phố Nguyên Hồng, Quận Ba Đình, Hà Nội)

3. Về thông tin tài khoản nộp thuế:

- Số tài khoản: 7111 tại Kho bạc Nhà nước Quận Ba Đình (do Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội thuộc chương 554)

- Chủ tài khoản: Cục Thuế TP Hà Nội

- Nộp thuế GTGT: Chương: 554; Tiểu mục: 1701

- Nộp thuế TNCN: Chương: 557

+ Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: Tiểu mục 1001

+ Thuế TNCN với thu nhập từ trúng thưởng: Tiểu mục: 1007

4. Trường hợp các cá nhân làm việc tại Hà Nội có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập là Hội sở chính đăng ký thuế mã số thuế TNCN cho bản thân và cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ tại Hội sở chính, sau đó Hội sở chính tổng hợp tờ khai đăng ký thuế của từng cá nhân để nộp cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

5. Về nội dung xử lý với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của chi nhánh, Cục Thuế TP Hà Nội đang báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế. Khi có hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Ngân hàng thực hiện.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ngân hàng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng KK-KTT;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13438/CT-TTHT năm 2017 trả lời về kê khai nộp thuế do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239