Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13400/CT-TTHT năm 2017 về thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13400/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13400/CT-TTHT
V/v thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Viện pháp y tâm thần trung ương
(Đ/c: Khuôn viên Bệnh viện tâm thần trung ương I, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội - MST: 0104002058)

Trả lời công văn số 140/VPYTTTƯ ngày 22/02/2017 của Viện pháp y tâm thn trung ương (sau đây gọi tt là Viện) đề nghị hướng dẫn về việc có phải lập hóa đơn khi thu tiền bồi dưỡng giám định của tổ chức, cá nhân trưng cầu giám định pháp y tâm thần, về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 36 Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 quy định về chi phí giám định tư pháp:

“Điều 36. Chi phí giám định tư pháp

Người trưng cu giám định, người yêu cầu giám địnhtrách nhiệm trả chi phí giám đnh tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.”

- Căn cứ Điều 1, Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc áp dụng chế đ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loi việc giám đnh pháp y, giám đnh pháp y tâm thần làm căn cứ thực hiện chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp (sau đây viết tắt là Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg).”

- Căn cứ Điều 5 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp:

“Điều 5. Nguồn kinh phí và nguyên tắc chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp

1. Kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp đối với các vụ án hình sự hoặc vụ việc giám định do cơ quan điều tra có thẩm quyền trưng cầu do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hằng năm, cơ quan tiến hành tố tụng phải lập dự toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phát kinh phí bảo đảm chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp. Việc sử dụng kinh phí chi trả bồi dưỡng giám định tư pháp phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kinh phí chi trả bồi dưng giám định tư pháp đối với các vụ việc dân sự, vụ án hành chính mà do cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu theo yêu cầu của đương sự do đương sự chi trả theo quy định của pháp luật về t tụng; chi phí giám định, định giá trong t tụng.

3. Cơ quan trưng cầu giám định có trách nhiệm tạm ứng tin bi dưỡng giám định khi trưng cầu giám định và phải thanh toán tiền bi dưỡng giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định khi nhận kết luận giám định”

- Căn cứ Điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

7. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”

Căn cứ các quy định nêu trên, khi Viện thu tiền bồi dưỡng giám định của tổ chức, cá nhân trưng cầu giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế thì Viện lập chứng từ thu và cung cấp cho tổ chức, cá nhân trưng cầu theo quy định của pháp luật. Khi chi trả tiền bồi dưỡng giám định cho giám định viên và người giúp việc thực hiện giám định, Viện lập chứng từ chi.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Viện, pháp y tâm thần trung ương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13400/CT-TTHT năm 2017 về thu chi phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85