Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1327/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án "Hiện đại hóa quản lý thuế" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án "Hiện đại hóa quản lý thuế" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9012/BKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2011), Bộ Ngoại giao (công văn số 4771/BNG-LPQT ngày 15/12/2011), Bộ Tư pháp (công văn số 7989/BTP-PLQT ngày 26 tháng 12 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 18003/BTC-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2011), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Dự án đến 30 tháng 6 năm 2015; đồng thời cho phép điều chỉnh và sửa đổi các hạng mục trong Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

- Giao Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án và điều chỉnh các hạng mục chi của Dự án, làm cơ sở để triển khai; đồng thời có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai của toàn Dự án nhằm đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với WB để tiến hành các thủ tục pháp lý hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1327/VPCP-QHQT ngày 05/03/2012 gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án "Hiện đại hóa quản lý thuế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!