Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1321/TTg-KTN về việc chậm nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1321/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1321/TTg-KTN
V/v chậm nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 8459/BTC-QLCS ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc chậm nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đối với số diện tích đất để xây dựng nhà ở phục vụ các sứ quán, cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế: cho phép Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được nộp tiền sử dụng đất bắt đầu từ năm 2010 đến hết năm 2012 theo chính sách tài chính và giá đất tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường trong điều kiện bình thường do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

- Đối với diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng phục vụ mục đích kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội: Tổng công ty có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, Vụ: KTTH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)Th.19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1321/TTg-KTN về việc chậm nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230