Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1316/TCT-KK về hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1316/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 24/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/TCT-KK
V/v hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 3247/CT-KK&KTT ngày 25/10/2012 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xử lý hoàn thuế đối với trường hợp nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn lần đầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47, Điều 57 và Điều 60 Luật Quản lý thuế:

Căn cứ Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ và Khoản 2, Khoan 3 Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định sồ 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Điểm 1, Điểm 2 Mục II.A Phần Hai Quy trình Hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp người nộp thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu (trừ thuế thu nhập cá nhân): Cơ quan thuế thực hiện phân loại hồ sơ, giải quyết hoàn thuế theo Điều 60 Luật Quản lý thuếĐiều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Trên cơ sở phân loại hồ sơ, nếu hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu thì thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau; thời gian giải quyết hoàn thuế là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Riêng trường hợp hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu (trừ thuế thu nhập cá nhân), từ ngày 01/7/2007 đến ngày 01/7/2013 nếu thủ tục hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc kết quả quyết toán thuế của cơ quan thuế có ghi rõ số thuế, khoản thu khác thuộc NSNN nộp thừa thì thời gian giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và quy trình thủ tục giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Điểm 2 Mục II.A Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế ghi nhận từ ngày 01/7/2013 Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để hướng dẫn rõ hơn tại Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

- Đối với hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp nhầm, nộp thừa lần đầu thì thực hiện theo Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTCđiểm 1 mục II.A Phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC - CS
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1316/TCT-KK về hoàn thuế nộp nhầm, nộp thừa lần đầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.133
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127