Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1314/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

Số hiệu: 1314/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1314/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Phòng tài chính - kế hoạch ubnd huyện Đắk Hà

Trả lời công văn số 06/CV-TCKH ngày 22/02/2007 của Phòng tài chính - kế hoạch UBND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về đăng ký sử dụng tem thư tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4, Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí quy định: "Các loại chứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối với các Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định được tiếp tục sử dụng số lượng đã in đế ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định này".

Ngày 26/02/2007, Bộ Tài chính có công văn số 2709/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đồng ý cho tiếp tục sử dụng biên lai thu phí, lệ phí cũ đến hết ngày 31/06/2007. Từ 01/7/2007 thực hiện sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính nêu trên, trường hợp sử dụng hết số biên lai tồn trước ngày 01/7/2007 thì các đơn vị phải sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1314/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316
DMCA.com Protection Status