Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1312/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Số hiệu: 1312/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1312/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương 

 

Trả lời công văn số 1772/CT-TT&HT ngày 23/3/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Chương VIII Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định: "Các quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp trái với Luật này đều bãi bỏ".

Từ ngày 1/1/2004 (ngày Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành) thì việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện thống nhất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 nêu trên và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các quy định về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về việc chính sách xã hội đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao không còn hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1312/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209