Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1309/TTg-KTN năm 2013 xử lý 04 trạm bán quyền thu phí trên quốc lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1309/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/TTg-KTN
V/v xử lý 04 trạm bán quyền thu phí trên quốc lộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Yên;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 5001/BGTVT-TC ngày 31 tháng 5 năm 2013, số 7368/BGTVT-TC ngày 24 tháng 7 năm 2013 và số 7812/BGTVT-TC ngày 02 tháng 8 năm 2013); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4793/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013 và Tài chính (công văn số 8832/BTC-QLCS ngày 08 tháng 7 năm 2013) về việc xử lý 04 trạm bán quyền thu phí (trạm Phù Đổng, Hoàng Mai và Bàn Thạch - quốc lộ 1; trạm Bãi Cháy - quốc lộ 18), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với trạm thu phí Phù Đổng - quốc lộ 1:

a) Đồng ý dừng thu từ 0 giờ ngày 01 tháng 9 năm 2013;

b) Đồng ý phương án mua lại quyền thu phí đối với thời gian thu phí còn lại và kinh phí mua lại trạm như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các công văn: số 7368/BGTVT-TC ngày 24 tháng 7 năm 2013, số 7812/BGTVT-TC ngày 02 tháng 8 năm 2013 và Bộ Tài chính tại công văn số 8832/BTC-QLCS ngày 08 tháng 7 năm 2013. Sau đó ngân sách nhà nước sẽ cân đối, cấp hoàn trả lại cho Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để có kinh phí cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ.

2. Đối với trạm thu phí Bàn Thạch - quốc lộ 1:

a) Đồng ý chuyển thành trạm dự án BOT để thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT Hầm Đèo Cả từ 0 giờ ngày 01 tháng 09 năm 2013;

b) Về phương án mua lại quyền thu phí đối với thời gian thu phí còn lại của trạm thu phí Bàn Thạch, giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện như nguyên tắc đã tính toán đối với trạm thu phí Phù Đổng nêu tại điểm 1 công văn này, từ đó đưa vào tính toán trong phương án tài chính của dự án BOT hầm Đèo Cả.

3. Đối với trạm thu phí Hoàng Mai - quốc lộ 1 và trạm thu phí Bãi Cháy - quốc lộ 18:

a) Về phương án mua lại: Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Nhà đầu tư đề nghị Bộ Tài chính giới thiệu một tổ chức định giá có tư cách pháp nhân, Bộ Giao thông vận tải tiến hành ký Hợp đồng với tổ chức này để xác định giá mua lại quyền thu phí đối với thời gian thu phí còn lại của 02 trạm thu phí này.

b) Kinh phí mua lại và kinh phí thuê tổ chức định giá: Đồng ý bố trí từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Cty CP An Sinh;
- Cty CP đầu tư hầm Đèo Cả;
- Cty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, NC, PL;
 Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1309/TTg-KTN năm 2013 xử lý 04 trạm bán quyền thu phí trên quốc lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100