Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1307/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng lãnh sự quán Anh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1307/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 10/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/TCT-KK
V/v: hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của Tổng lãnh sự quán Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10063/CT-KTT ngày 03/10/2018 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Tng Lãnh sự quán Anh. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 quy định về các trường hợp hoàn thuế:

“Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi min trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam đsử dụng được hoàn sthuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.”

Tại Khoản 1 Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

“Điều 52. Hoàn thuế GTGT đi với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

1. Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Các Cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 (mười) ngày đu của tháng đu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Ltân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Cục Ltân nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và slượng hàng hóa, dịch vụ được hoàn thuế GTGT. Sau khi Cục Ltân nhà nước đã có xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT, Cục Ltân nhà nước chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết.

Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT hoặc hồ sơ hoàn thuế GTGT được lập không đầy đủ, Cục Ltân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đi tượng hưởng ưu đãi min trừ ngoại giao trong vòng 05 (năm) ngày ktừ ngày nhận hồ sơ.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng lãnh sự quán Anh tại TP. H Chí Minh thực hiện thủ tục hoàn thuế theo đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao quy định tại Khoản 6 Điều 13 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13), sau khi Cục Lễ Tân nhà nước xác nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh thì Cục Thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);

- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TC
T;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1307/TCT-KK năm 2019 hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng lãnh sự quán Anh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196