Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12921/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12921/BTC-TCT
V/v: Nộp thuế TNDN năm 2003

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Báo Thiếu Niên Tiền Phong

Bộ Tài chính nhận được công văn số 118/CV-TNTP ngày 20/7/2006 của Báo Thiếu niên Tiền phong v/v ghi thu ghi chi thuế TNDN năm 2003 dùng vào việc đầu tư trụ sở làm việc. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế TNDN; Quyết định số 185/2003/QĐ-TTg ngày 10/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ v/v bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại các Khoản thu NSNN từ năm 2004.

Theo quy định tại Mục II Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, thì NSNN cấp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án và kế hoạch hàng năm; vốn đối ứng cho các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp năm 2003, do khó khăn về tài chính Báo Thiếu niên Tiền phong đã sử dụng tiền thuế TNDN năm 2003 mua ngôi nhà số 50 phố Phan Chu Trinh, Đà Nẵng để làm trụ sở Văn phòng Đại diện của Báo Thiếu niên Tiền phong tại Đà Nẵng thì đề nghị Báo Thiếu niên Tiền phong nộp thuế TNDN năm 2003 và NSNN theo quy định. Bộ Tài chính sẽ cấp bổ sung kinh phí để mua nhà làm trụ sở Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng cho Báo Thiếu niên Tiền phong tương ứng với số thuế TNDN năm 2003 đơn vị đã dùng để mua trụ sở nêu trên và đã nộp vào NSNN (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước).

Bộ Tài chính có ý kiến để Báo Thiếu niên Tiền phong được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Vụ NSNN, HCSN
- Lưu: VT, TCT, (VT, DNNN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12921/BTC-TCT ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc ghi thu ghi chi thuế TNDN năm 2003 dùng vào việc đầu tư trụ sở làm việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.412

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!