Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 129/TTg-KTTH về việc chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của EVN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 129/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 129/TTg-KTTH
V/v chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của EVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (tại công văn số 12866/BTC-TCDN ngày 29 tháng 10 năm 2008) về việc chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ  khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chênh lệch giá thu được từ tăng giá điện, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ dự phòng tài chính và chi khác (nếu có) theo quy định, trích vào 2 Quỹ phúc lợi và khen thưởng bằng 2 tháng lương thực hiện năm 2007, số còn lại được chuyển toàn bộ vào Quỹ đầu tư phát triển.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở xem xét kết quả của Kiểm toán Nhà nước, xác định kết quả cụ thể số liệu tại điểm 1, nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 129/TTg-KTTH về việc chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của EVN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254