Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1285/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Số hiệu: 1285/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1285/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn chi phí kiểm định và  chứng nhận sự phù hợp về chất ượng công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 

Trả lời văn bản số 472/TCT - DA ngày 29/5/2006 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn về chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng thuộc chi phí quản lý dự án được quy định tại Điểm 8.6 Khoản 8 Phần I (quy định áp dụng) Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Chủ đầu tư và Nhà thầu tư vấn thương thảo hợp đồng theo quy định. Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước, phương thức thực hiện theo phụ lục hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD; Chủ đầu tư phê duyệt các dự toán chi phí này và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; Việc thẩm định, phê duyệt, thanh toán, quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn phản ánh về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP- BXD, Viện KTXD;
- Cục GĐ,Vụ KTTC.TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1285/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.671

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182