Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1270/TCHQ-TXNK giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1270/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1270/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật
(Đ/c: 37 Trần Phú – Thành phố Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CNHP ngày 05/12/2011 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật về việc truy thu thuế đối với xe ô tô do Công ty nhập khẩu năm 2004-2005 theo Thông báo số 4545/TB-TCHQ ngày 28/9/2006 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, ngày 17/01/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 238/TCHQ-TXNK trả lời doanh nghiệp. Đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 238/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra TCHQ (để biết)
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1270/TCHQ-TXNK giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253