Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 126/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 126/TCT-DNNN
V/v Hoàn lại thuế TN nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Điện lực Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 5422/CV/ĐLĐL.P5 ngày 19/11/2005 của Điện lực Đắk Lắk đề nghị hoàn lại thuế tài nguyên (TN) đã nộp. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai, đăng ký, nộp thuế TN quy định: “Thuế TN là khoản thu của NSNN được nộp vào Kho bạc Nhà nước tại địa phương nơi khai thác TN…”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Nhà máy thủy điện Dray HLinh thuộc địa bàn tỉnh Đăk Lăk thì thuế TN nước được kê khai và nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Trường hợp quý I năm 2005 Điện lực Đắk Lắk đã kê khai nộp thuế TN sử dụng nước của Nhà máy thủy điện Dray HLinh cho tỉnh Đắk Nông thì không đặt vấn đề hoàn lại số thuế TN nước đã nộp tại tỉnh Đăk Nông. Điện lực tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ số thuế TN của Nhà máy thủy điện Dray HLinh và quyết toán thuế TN với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế thông báo cho Điện lực Đắk Lắk biết để liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông
- Lưu: VT, DTTT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 126/TCT-DNNN ngày 11/01/2006 hoàn lại thuế tài nguyên nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.159

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!