Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1258/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 1999 của Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải

Số hiệu: 1258/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1258/TCT-ĐTNN
V/v: Giảm thuế GTGT năm 1999

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hải Phòng
- Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải

 

Trả lời công văn số 010CV-ĐH ngày 30/12/2005 của Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải và công văn số 205/CT-ĐTNN ngày 17/02/2006 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 1999 của Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 205/CT-ĐTNN ngày 17/02/2006 thì Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT năm 1999 theo hướng dẫn tại công văn số 2700/TC-TCT ngày 25/3/2003 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT được giảm là chênh lệch giữa số thuế GTGT phải nộp (bao gồm cả số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu, trừ thuế GTGT nộp của tài sản cố định, vỏ bình gas) và số thuế phải nộp tính theo Luật thuế doanh thu trước đây; nhưng không vượt quá số lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi loại trừ phần đặt cọc vỏ bình gas ra khỏi thu nhập. Cụ thể, số thuế GTGT mà Công ty được giảm theo số liệu mà Cục thuế đã tính toán nêu tại Điểm 3 công văn số 205/CT-ĐTNN ngày 17/02/2006 nêu trên sau khi đã trừ số thuế GTGT khâu nhập khẩu của tài sản cố định.

Đề nghị Cục thuế giải quyết việc giảm thuế GTGT năm 1999 cho Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải theo nguyên tắc trên. Số thuế GTGT giảm tiếp cho Công ty được giảm trừ vào số thuế phải nộp năm tiếp sau, đồng thời Công ty phải Điều chỉnh lại số lỗ của năm 1999 và số được chuyển lỗ của năm 1999 sang các năm tiếp sau theo số lỗ đã xác định sau khi giảm thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng, Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1258/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 1999 của Công ty liên doanh dầu khí Đài Hải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.234
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210