Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1253/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1253/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1253/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà tại Miền Trung

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7185/CT-PC ngày 29/8/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 130/CCT-KTNB ngày 29/02/2012 của Chi cục Thuế huyện Nhà Bè giải trình, bổ sung và Công văn số 25/CN/TCKT ngày 12/3/2012 của Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà tại Miền Trung về việc vướng mắc trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); Công văn số 508/CCT-KT2 ngày 15/7/2010 của Chi cục Thuế huyện Nhà Bè gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Công văn số 3934/CT-KK&KTT ngày 16/8/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về xử lý số thuế GTGT còn được khấu trừ đối với đơn vị giải thể. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục II Phần B, Điểm 2 và Điểm 5 Mục III Phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.18(b.2) Mục IV Phần B; Khoản 2, Khoản 5 Điều 35 và Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Someco Sông Đà (trụ sở chính tại thành phố Hà Nội) có Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Công ty tại miền Trung (trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng). Công ty và các Chi nhánh Công ty kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời điểm năm 2009 Công ty cổ phần Someco Sông Đà có quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và giao Chi nhánh Công ty tại miền Trung tiếp nhận toàn bộ thiết bị, tài sản, con người cũng như giải quyết toàn bộ các vướng mắc còn tồn tại tại các công trình, các việc có liên quan về kinh tế, tài chính của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh phải bàn giao toàn bộ số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết (nếu có) cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng theo chế độ quy định; nếu Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh khi giải thể chưa làm thủ tục bàn giao cho Chi nhánh Công ty tại miền Trung thì Công ty có trách nhiệm bàn giao bổ sung để Chi nhánh Công ty tại miền Trung thực hiện kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Công ty CP Someco Sông Đà tại Miền Trung biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật về thuế, các văn bản pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT; KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1253/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121