Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1242/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế TNDN bổ sung năm 2003 của Công ty TNHH Toàn Năng

Số hiệu: 1242/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1242/TCT-DNK
V/v: Miễn thuế TNDN bổ sung

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 162/CT-DN2 ngày 15/02/2006 của Cục thuế hỏi về việc miễn thuế TNDN bổ sung năm 2003 của Công ty TNHH Toàn Năng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 24 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định: “Nhà đầu tư có dự án đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 15 hoặc Điều 16 Nghị định này không phải nộp thuế thu nhập bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu năm 2003 Công ty TNHH Toàn Năng thỏa mãn Điều kiện về ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo Danh Mục A hoặc địa bàn hoạt động SXKD thuộc Danh Mục B hoặc C, đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và đã được cơ quan thuế xét miễn, giảm thuế TNDN theo quy định thì năm 2003 Công ty TNHH Toàn Năng được miễn thuế TNDN bổ sung (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1242/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế TNDN bổ sung năm 2003 của Công ty TNHH Toàn Năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25