Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1241/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1241/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 104/HQBP-NV ngày 8/2/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc có xuất xứ Việt Nam của Công ty TNHH World Tec Vina. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012-2014;

1. Đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc mà trên nhãn sản phẩm có ghi “Made in VietNam”, yêu cầu Cục Hải quan Bình Phước kiểm tra kỹ hồ sơ và thực tế hàng hóa để đảm bảo việc ghi nhãn hàng hóa đáp ứng quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 09/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH World Tec Vina, nếu có C/O mẫu D hợp lệ, đáp ứng quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, Thông tư 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan thì sẽ được hưởng ưu đãi ATIGA (kể cả hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Hải quan Bình Phước báo cáo cụ thể và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1241/TCHQ-TXNK vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.222.217