Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1239/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt hệ thống làm lạnh cho tàu biển

Số hiệu: 1239/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1239/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt hệ thống làm lạnh cho tàu biển

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 301/CT-TT&HT ngày 09/03/2005 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt hệ thống làm lạnh cho tàu biển; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT; quy định: “các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”. Căn cứ quy định trên tùy thuộc vào loại hình hoạt động đóng mới hoặc sửa chữa tàu biển để xác định mức thuế suất thuế GTGT cho phù hợp:

- Trường hợp hoạt động đóng mới tàu biển có lắp đặt hệ thống thiết bị lạnh thì hoạt động lắp đặt hệ thống thiết bị làm lạnh cho tàu biển áp dụng theo thuế suất của hoạt động lắp đặt với mức thuế suất thuế GTGT 10% (quy định tại Điểm 3.14 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003).

- Trường hợp hoạt động sửa chữa tàu biển có tiến hành thay thế hoặc lắp đặt thêm hệ thống thiết bị lạnh phục vụ cho việc sửa chữa tàu biển này thì hoạt động lắp đặt để thay thế thiết bị lạnh cho tàu biển áp dụng theo thuế suất của sản phẩm được sửa chữa (tàu biển), áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1239/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt hệ thống làm lạnh cho tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211