Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1238/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1238/TXNK-DTQLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 30/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/TXNK-DTQLT
V/v xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.H Chí Minh.

Trả lời công văn số 127/HQHCM-TXNK ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh về việc gặp vướng mắc trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung (KTTTT) của một số tờ khai đã có chứng từ Paygate thanh khoản nợ thuế, nhưng chứng từ báo có của Kho bạc nhà nước (KBNN) không về tài khoản thu của các Chi cục để thanh khoản nợ, mà báo có Kho bạc về tài khoản của các Chi cục Hải quan khác hoặc chưa nhận được bảng kê giấy nộp tiền từ KBNN. Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Trường hợp đã có chứng từ báo có Kho bạc nhà nước (KBNN) nhưng hạch toán sai địa chỉ KBNN:

- Trường hợp giấy báo có về các KBNN thuộc địa bàn TP.H Chí Minh; Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản hướng dẫn Chi cục hải quan nơi phát sinh khoản thu nhận tiền thì chuyển trả lại cho Chi cục Hải quan để chờ thanh khoản nợ.

- Trường hợp giấy báo có về KBNN ngoài địa bàn TP.H Chí Minh: Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản đề nghị Chi cục hải quan đó điều chỉnh sai sót chuyển lại thông tin và tiền về cho Chi cục hải quan của Cục Hải quan TP.H Chí Minh nơi đang chờ chứng từ của KBNN để thanh khoản.

2. Đối với Ngân hàng thương mại phối hợp thu:

- Trường hợp ngân hàng thương mại chuyển sai thông tin KBNN: Đề nghị Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản chấn chỉnh việc chuyển tiền và có trách nhiệm phối hợp với Chi cục hải quan kiểm tra thông tin chuyển tiền để điều chỉnh lại cho đúng các chứng từ gặp trường hợp trên.

- Các trường hợp Chi cục hải quan đã nhận được thông tin nộp tiền (hạch toán qua paygate) nhưng chưa nhận được Bảng kê Giấy nộp tiền từ KBNN: Cục Hải quan TP.H Chí Minh có văn bản gửi Ngân hàng thương mại phối hợp thu (NHTM) đồng thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục CNTT& TK Hải quan, Cục Thuế XNK để được hỗ trợ), yêu cầu các NHTM khẩn trương chuyển tiền vào KBNN, theo đúng quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các thỏa thuận đã ký giữa Tổng cục Hải quan và NHTM.

Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan TP.H Chí Minh được biết./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK HQ (để p/h
t/h);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để p/h
t/h);
- Lưu: VT, DTQLT (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1238/TXNK-DTQLT năm 2019 về xử lý vướng mắc chứng từ thanh toán nợ không nhận được báo có Kho bạc nhà nước do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.931

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210