Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1232TCT/ĐTNN về việc thực hiện nghĩa vụ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1232TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1232/TCT-ĐTNN
V/v: Thực hiện nghĩa vụ thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Per Aarsleff A/S (PAA)

Trả lời công văn không số ngày 30/3/2005 của Công ty Per Aarsleff A/S (PAA) về một số vấn đề liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa dịch vụ mua vào cung cấp cho dự án ODA; thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của nhà thầu nước ngoài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào cung cấp cho dự án ODA: Ngày 12/4/2004, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1057TCT/ĐTNN về việc hoàn thuế đối với công ty PAA gửi Cục thuế Lâm Đồng, Cục thuế Hà Nội hướng dẫn thủ tục, địa Điểm hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa dịch vụ mua vào cung cấp cho dự án ODA của Công ty PAA là nhà thầu chính thực hiện Dự án vệ sinh thành phố Đà Lạt. Theo đó, trường hợp Công ty PAA có công trình thi công tại Lâm Đồng nhưng có Văn phòng đại diện tại Hà Nội, việc hạch toán kế toán và thực hiện lưu trữ chứng từ hóa đơn tại Hà Nội thì Công ty tiến hành hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP. Hà Nội. Đề nghị Công ty căn cứ việc hạch toán kế toán và lưu trữ chứng từ của Công ty, liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được giải quyết cụ thể.

2. Về việc thuế TNDN, thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài: Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp Công ty PAA được hoàn lại thuế GTGT nhưng Công ty phải trực tiếp kê khai và thực hiện nộp thuế TNDN tại Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty PAA biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1232TCT/ĐTNN về việc thực hiện nghĩa vụ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108