Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12289/CT-HTr 2015 sử dụng hóa đơn tư in Hà Nội

Số hiệu: 12289/CT-HTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 31/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12289/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink
(Đ/c: Tầng 8 Tòa nhà Thủ đô, số 72 Phố Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo,
Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST: 0102305748)

Trả lời công văn số 31/CV.SML-TCKT ngày 28/03/2015 của Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý hóa đơn đã lập như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). ”

- Căn cứ Tiết a Khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định như sau:

“Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử.

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung quy định.

a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải đúng như trên.

…”

- Căn cứ công văn số 3263/TCT-CS ngày 14/8/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 30/12/2014, Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink đã gửi tới Cục Thuế TP Hà Nội Thông báo phát hành cho mẫu số hóa đơn 01GTGT2/001, ký hiệu SM/15T nhưng lại lập hóa đơn GTGT ký hiệu SM/13T (từ số 0003001 đến số 0003162) giao cho khách hàng phát sinh từ ngày 30/01/2015 đến ngày 27/02/2015 là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên, các hóa đơn đã lập sai ký hiệu hóa đơn của Công ty đã được Công ty và người mua kê khai thuế, Công ty đã kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn này và sai sót trên hóa đơn là sai sót về số ký hiệu hóa đơn, các chỉ tiêu bắt buộc khác đúng theo quy định và không ảnh hưởng đến tiền thuế, tổng giá thanh toán thì Công ty và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối với những hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn điều chỉnh chỉ ghi điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn đã lập sai là SM/13T nay điều chỉnh thành SM/15T và liệt kê đầy đủ số thứ tự của các hóa đơn lập sai ký hiệu hóa đơn (mỗi người mua lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh cho các số hóa đơn lập sai ký hiệu đã giao cho người mua đó trong khoảng thời gian từ ngày 30/01/2015 đến ngày 27/02/2015) theo hướng dẫn tại Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính nêu trên. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu hóa đơn nêu trên không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Công ty CP Dịch vụ thẻ Smartlink đã vi phạm quy định về tự in hóa đơn và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Tiết a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế; KT 4;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12289/CT-HTr ngày 31/03/2015 sử dụng hóa đơn tự in do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.702

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!