Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12280/BTC-TCHQ năm 2015 về miễn thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với giầy nhập khẩu làm từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12280/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12280/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi: Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng.|
(Số 51 Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 137/CV-QTLV ngày 24/7/2015 của Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với 3.096 đôi giầy của Công ty TNHH CN giầy AURORA Việt Nam trao tặng để làm quà từ thiện. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; khoản 4 Điều 107 và Điều 110 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức.

Căn cứ quy định khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ thì: Quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính đồng ý miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng cho 3.096 đôi giầy CONVERSE được gia công từ nguyên vật liệu nhập khẩu nhưng không xuất khẩu của Công ty TNHH CN giầy AURORA Việt Nam được Công ty Nike Pte là bên thuê gia công có văn bản cho phép tặng Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng để làm quà từ thiện.

2. Về thủ tục:

Đề nghị Quỹ tấm Lòng vàng phối hợp với Công ty TNHH CN giầy AURORA Việt Nam liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan (nơi đăng ký hợp đồng gia công) để được thanh khoản số nguyên vật liệu dùng sản xuất 3096 đôi giầy CONVERSE nêu trên đồng thời Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng có văn bản cam kết sử dụng đúng mục đích từ thiện đối với số hàng hóa trên.

Trường hợp, nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ phải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng và bị nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Quỹ tấm Lòng vàng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
 -Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Cục HQ TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, TCHQ (13b
)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12280/BTC-TCHQ năm 2015 về miễn thuế nhập khẩu thuế giá trị gia tăng đối với giầy nhập khẩu làm từ thiện do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89