Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 120TCT/TS về việc chính sách thoái thu tiền sử dụng đất đối với người tự nguyện hiến đất đã nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 120TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 120TCT/TS
V/v: Chính sách thoái thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 13262/CT-THDT ngày 02/12/2004 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc thực hiện chính sách thoái thu tiền sử dụng đất đối với người tự nguyện hiến đất đã nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết a, Khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường:

Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này.”

- Tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

“Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường:

Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai 2003.”.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Anh Hoàng bị thu hồi đất do tự nguyện hiến đất cho Nhà nước để mở rộng đường giao thông công cộng tại quận Phú Nhuận (đất hiến đã nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất hoặc hợp thức hóa nhà đất trước đây) thì ông Hoàng không được hoàn trả tiền sử dụng đất (bồi thường thiệt hại về đất) đối với diện tích đất đã hiến đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 120TCT/TS về việc chính sách thoái thu tiền sử dụng đất đối với người tự nguyện hiến đất đã nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.287
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14