Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1202TCT/DNNN về việc xác định chi phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1202TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1202TCT/DNNN
V/v: Xác định chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 4051/CT.DN1 ngày 26/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xác định chi phí khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 6 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

“- Các chi phí doanh nghiệp chi ra để nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá tài sản cố định đó, không được hạch toán chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ.”

- Điểm 11 Điều 2 chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC nêu trên quy định:

“- Nâng cấp tài sản cố định: là hoạt động nhằm kéo dài thời gian sử dụng, nâng cao năng suất, tính năng tác dụng của tài sản cố định như cải tạo; xây lắp; trang bị bổ sung thêm cho tài sản cố định.”

Theo đó, khoản chi phí của các công trình lắp đặt cáp điện thoại thuộc công trình mở rộng thêm của Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên không được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ mà phải hạch toán tăng nguyên giá tài sản cố định. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra cụ thể thực tế để xử lý đúng hạch toán đối với các chi phí lắp đặt cáp điện thoại của Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VP (HC); DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1202TCT/DNNN về việc xác định chi phí tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213