Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1200 TCT/PCCS ngày 23/04/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định

Số hiệu: 1200TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1200 TCT/PCCS
V/v hạch toán và trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4122/CT-HTr ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hạch toán và trích khấu hao tài sản cố đình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1 Mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau:...

b. Tài sản cố định phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh...”

Theo quy định trên, căn cứ để hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao là hoá đơn và các chứng từ liên quan đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Phiếu thu tiền của Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sử dụng khi thu tiền đóng suất đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp chưa được coi là hoá đơn, chứng từ hợp pháp để hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp.

Căn cứ vào hợp đồng và hoá đơn, chứng từ hợp pháp giữa Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Khoản tiền đóng suất đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các doanh nghiệp được hạch toán như sau:

- Nếu hợp đồng là hợp đồng thuê xây dựng thì sau khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, doanh nghiệp được hạch toán tăng tài sản cố định và tính trích khấu hao trong chi phí sản xuất kinh doanh.

- Nếu hợp đồng là hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng thì tiền thuê hàng năm được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế sử dụng hạ tầng đó.

Tổng cục Thuế trả lời để cục thuế biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1200 TCT/PCCS ngày 23/04/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37